What is Fluoride ?

 • ฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุได้อย่างไร

 • เนื่องจากฟลูออไรด์เป็นสารประกอบที่มีคุณค่า ในการเสริมสร้างให้ผิวเคลือบฟันแข็งแกร่ง ทนต่อการกัดกร่อนของกรดได้ดี และช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกรด ในช่องปากได้ ทันตแพทย์จึงนำมาใช้ในการป้องกันโรคฟันผุ ฟลูออไรด์มีผลในการป้องกันโรคฟันผุ ตั้งแต่ฟันกำลังสร้างตัว โดยการที่ฟลูออไรด์เข้าสู่ร่างกาย จากการกิน และการที่ฟลูออไรด์สัมผัสที่ผิวฟัน เมื่อฟันขึ้นในปากแล้ว ฟลูออไรด์มีกลไกป้องกันโรคฟันผุได้ 3 วิธี

  • 1
   ฟลูออไรด์ช่วยชะลอการย่อยสลายของแร่ธาตุ และเสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟัน ยังยั้งการผุของฟัน แต่การยับยั้งการผุของฟันด้วยฟลูออไรด์นั้น กระทำได้เฉพาะการผุที่ผิวเคลือบฟัน ระยะแรกๆ เท่านั้น หากมีการลุกลามเป็นรูผุชัดเจน จะต้องทำการรักษา โดยการอุดฟัน
  • 2
   ฟลูออไรด์จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อกรด ให้แก่เคลือบฟัน หากได้รับฟลูออไรด์โดยการกิน ในช่วงที่มีการสร้างฟัน จะทำให้ฟันผุยากขึ้น
  • 3
   ฟลูออไรด์จะรบกวนการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ ขัดขวางการย่อยอาหาร ประเภทแป้งและน้ำตาล ลดการเกิดกรด ทำให้ลดโอกาสเกิดฟันผุได้
 • ฟลูออไรด์ มีความจำเป็นต่อร่างกาย คนทุกเพศ ทุกวัย แต่ในปริมาณต่างๆ กัน การพิจารณาให้ฟลูออไรด์เสริม เพื่อป้องกันฟันผุนั้น ในวัยเด็กเล็กจะเหมาะสม และได้ผลดีที่สุด เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถแปรงฟันได้ดีนัก และลักษณะภายในของโครงสร้างฟันของเด็ก ยังสร้างตัวไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสรับธาตุฟลูออไรด์ เข้าไปเสริมในโครงสร้างของฟันเพิ่มเติมได้ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวฟันมาก สำหรับผู้สูงอายุ ฟลูออไรด์ก็มีผลต่อการป้องกันฟันผุ แต่น้อยกว่าในเด็ก เพราะในผู้สูงอายุ โครงสร้างของฟันสร้างตัวเต็มที่แล้ว จะรับธาตุฟลูออไรด์เข้าไปเพิ่ม ในโครงสร้างของฟันได้น้อยกว่าในเด็ก อย่างไรก็ตาม การใช้ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ ก็ยังมีประโยชน์ ตรงที่ช่วยป้องกันการเกิดฟันผุ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ โดยเฉพาะการผุบริเวณรากฟัน ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ

 • ฟลูออไรด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะถูกดูดซึมไปสะสมที่ฟัน และกระดูกเสมอ และการดูดซึมจะมีทุกเพศทุกวัย ตามหลักวิชาการแล้ว ฟลูออไรด์ในขนาดที่ใช้ในการป้องกันฟันผุ จะไม่เป็นอันตราย และการใช้ฟลูออไรด์เสริมในผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับฟลูออไรด์ หรือได้รับฟลูออไรด์น้อยกว่ามาตรฐาน ก็ทำให้ผิวฟันมีความแข็งแรงขึ้น ช่วยป้องกันการผุบริเวณรากฟันได้ด้วย

 • ขอขอบคุณ ห้องการเรียนรู้กับครูธีรพงศ์ http://kruteerapongbakan.wordpress.com

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง