เกี่ยวกับเรา

  • ขยายโรงงานใหม่ สู่ศักยภาพการเป็นผู้นำ

  • กิจการได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปอย่างต่อเนื่อง จึงขยายส่วนการผลิต เข้าสู่โรงงานแห่งที่ 2 ณ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพันฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการของตลาด ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

  • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศ ญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการผลิตผงซักฟอก และ แชมพู ในประเทศไทย ทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตามเจตนารมณ์ของ คุณเทียม โชควัฒนา ประธานบริษัทในสมัยนั้น

Information

ปิดหน้าต่าง