แก้ไขข้อมูล

Toothfoam คืออะไร ?

  • Toothfoam เป็นยาสีฟันในรูปแบบฟองโฟมละเอียด มีประสิทธิภาพในการช่วยทำความสะอาดฟันอย่างทั่วถึง พร้อมให้ลมหายใจสดชื่น Toothfoam สามารถควบคุมปริมาณการใช้ต่อครั้งได้ดีกว่ายาสีฟัน

Information

ปิดหน้าต่าง